May 022013
 

Gizli Hipnoza Direnmek – Örtülü Hipnoz (Covert Hypnosis) ve Dil Kalıpları

HipnozÖncelikle, Örtülü Hipnoz Tekniğinin etik kurallar çerçevesinde kullanıldığında hem etkin, hem de yararlı bir teknik olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ve önceki yazılarımda vurgulamaya çalıştığım temel nokta, bu tür yöntemlerin “bilgisiz veya art niyetli” kişilerin elinde “zararlı” araçlara dönüşebileceği gerçeğidir.

İşte bu nedenle, Örtülü Hipnoza direnmek için kullanılacak en etkin yöntem, bu tekniğin en azından temel ilkelerini ve çalışma şeklini öğrenmektir.

Örtülü Hipnoz (covert hypnosis), çok yaygın olarak kullanılan; ama bir o kadar da tanınmayan bir yöntemdir. Örtülü hipnozda muhatap, durumun farkında değildir. Örtülü hipnoz, insanlara hipnotik etki altına girdiklerini farkettirmeden, onları hipnotik etki altına alma sanatı olarak tanımlanır. Bu yöntem, Igor Ledochowsky, Dr Joe Vitale ve Kevin Hogan gibi kişiler tarafından geliştirilmiştir.

Örtülü hipnoz, konuşma dilinin etkin bir şekilde kullanımıyla ve dil kalıplarından yararlanarak uygulanır. Eğer uygulayıcı kişi konuşma diline ve dil kalıplarına yeterince hakim değilse, kullandığı teknikler pek bir işe yaramayacaktır.

Örtülü hipnoz yöntemlerini, çoğunlukla, müşterilerini daha kolay ikna etmek isteyen satış uzmanları ve politikacılar kullanmaktadır.

Konuşma Hipnozu (Conversational Hypnosis) tekniği, çoğu kez Örtülü Hipnoz ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Dil Kalıpları (Language Patterns) bu uygulamaların temel unsurlarındandır.

Örtülü hipnozu (yada Konuşma Hipnozunu) etkin bir şekilde kullanabilmek için öncelikle klasik hipnozu iyi kavramak gerekir. Örtülü hipnozda iki temel unsur bulunur. Bunlardan birincisi, konuşma diline hakim olmaktır. İnsanları hipnotik konuma sokarken, belli dil kalıplarından yararlanılır. Aslında bu dil kalıpları, bilinçaltını etkileyebilmek için aşılması gereken “kritik faktör”ün üstesinden gelebilmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle Örtülü Hipnoz için konuşma diline çok iyi hakim olmak şarttır.

Örtülü hipnozun ikinci temel unsuru ise konuşmada akıcılık ve ilişkilendirme sağlanmasıdır. Yönlendirici düşünceler akıcı bir şekilde sunulduğunda, karşıdaki kişinin bir fikir oluşturması sırasında mantığına başvurmasına gerek kalmaz. Bu da, yeni düşünceye karşı bir direnç gelişmesi olasılığını ortadan kaldırır. İlişkilendirme, bilinçaltına bilgi aktarmanın en etkin yoludur. Çünkü bilinç, eskiden edinilmiş bilgilerle yeni bilgileri kıyaslayarak bir sonuca varmaya çalışır. Örneğin insanlara yiyeceklerle ilgili bazı sorular yönelterek onları beslenmeyle ilgili belirli arzu veya eylemlere yönlendirmemiz mümkün olur.

Örtülü hipnozda çok önemli işlevlere sahip 4 bağlaç vardır: “iken”, “çünkü”, “ve”, “anlamına gelir”.

Bu sözcükler, düşünceleri birbirine bağlayan köprüler gibidir. Aşağıdaki örnek cümlelerde bu sözcükler koyu olarak yazılmıştır:

“Şimdi sen burada gevşemeyi öğrenmeye çalışırken kendini daha da rahatlamış bir durumda bulabilirsin. Çünkü geçmişte de gevşemiştin ve bu da vücudunun gevşemeyi yeniden başarabileceği anlamına gelir.

Ve sen daha fazla gevşedikçe, içindeki artan rahatlama duygusunu sürdürmek gittikçe kolaylaşır. Çünkü vücudun, rahatlamayı mükemmel bir şey haline getirecek yeteneklere sahiptir.”

Örtülü hipnoz, aslında, hayatımızın her alanında kullanılabilecek çok önemli bir araçtır. Hipnoz sözcüğünün yaratabileceği olası dirençlerle boğuşmaya gerek bırakmayan bu etkin araç, özenle ve toplumsal etik kuralların ışığında değerlendirilerek kullanıldığında çok etkili bir iletişim aracına dönüşür. Bu aracın yanlış ellerde ve size karşı kullanılmasını engellemek için, onu iyi tanımalısınız.

Dil Kalıpları ile ilgili daha ayrıntılı açıklama ve örnekleri bir sonraki yazımda ele alacağım.

Beni izlemeye devam edin.

Ahmet Aksoy

Kaynakça:
Street Hypnosis Exposed, Igor Ledochovsky&Clifford Mee, 2008
Advanced Covert Hypnosis, Igor Ledochovsky, 2010
The Hypnotic Writing Master Course, Dr Joe Vitale, 2004
Hypnotic Marketing, Joe Vitale & Jo Han Mok, 2003

Konuyla ilgili diğer yazılar:
Gizli Hipnoza Direnmek – İşitsel Uygulamalar
Gizli Hipnoz Uygulamaları – Görsel Uygulamalar
Gizli Hipnoza Direnmenin Yöntemleri

 

Nis 092013
 

Gizli Hipnoza Direnmenin Yöntemleri

hipnozHipnoz doğal bir olgudur. Günlük yaşamımızın içinde farkına bile varmadan pek çok kez hipnoza girer, çıkarız. Hipnoz, yaşamımızın taa içindedir. Çünkü hipnoz, sadece, bilinçli zihnimizin kalkanlarını indirdiği halin adıdır. Hipnoz, bilinçli zihnimizin teslimiyetidir.

Pek çok kişi hipnozu bir tür uyurgezerlik gibi algılar. Oysa hipnoz, adı uyku sözcüğünden türetilmiş olsa bile, bir uyku hali değildir.

Hipnoz, bilincin teslimiyetidir. Hipnoz, dış uyaranları ve yönlendirmeleri, olduğu gibi, sorgusuz-sualsiz kabullenmektir.

Kitap okurken, eğer okuduklarınıza ilgi duyuyor ve yazarın yazdıklarını sorgulamaya gerek duymuyorsanız, kolayca hipnoza girersiniz.

Televizyon izlerken, eğer izlediklerinizi sorgulamak gibi bir alışkanlığınız yoksa, siz de hipnoza girmek için gönüllüsünüz demektir.

Fanatik bir taraftarsanız, tuttuğunuz takımın maçını izlerken hipnoza girersiniz. Çünkü, onu sorgulama gereği duymazsınız.

Aşıksanız, hipnozdasınız. Aşık olduğunuz kişiyi sorgulamak, aklınızın ucundan bile geçmez. Aksi halde ona ihanet etmiş gibi hissedersiniz.

Tuttuğunuz partinin lideri konuşurken, hipnoz altındasınızdır. Çünkü onun söylediklerini sorgulama zahmetine girmek istemezsiniz.

Alışveriş yaparken, satıcıyı ve ürünü sorgulamıyorsanız, hipnoz altına girmeniz bir an meselesidir.

Anneler, çocukları ile ilgili konular sözkonusu olduğunda derin hipnoz altındadırlar.

Peki, hipnoz bu kadar korkulacak bir şey midir?

İşte burada, açık hipnoz ile gizli hipnoz (örtülü hipnoz – covert hypnosis) uygulamalarını birbirinden ayırmakta yarar var. Eğer isteyerek ve bilinçli olarak hipnoza girmek istiyorsanız, yöntem ne olursa olsun, bu tamamen sizin tercihinizdir, kendi seçiminizdir. Buna bizim de söyleyecek bir sözümüz olmaz. Ancak gizli hipnoz, size farkettirmeden, sizi hedef alan ve sizin çıkarlarınıza ters bir amaçla uygulanan hipnozdur.

Eğer içinde yaşadığımız toplum ve topluluklar etik kurallara uygun davranan, emeğe saygılı, başkalarının da hakkını teslim eden, farklılıklara değer veren bireylerden oluşmuş olsaydı, hipnoza karşı kendimizi korumaya ihtiyaç duymazdık. Çünkü gizli hipnoza gerek duyulmazdı. Ne yazık ki durum hiç te öyle değil. Hatta giderek daha da kötüleşiyor. İnsanlar kişisel çıkarlarını, koşullar ne olursa olsun başkalarının çıkarlarından daha önde tutmaya çalışıyorlar. Üstelik, başkaları bu durumdan zarar görüyor olsa bile…

İşte bu yüzden, yaşamın acı gerçeklerinin farkında olabilmek için hipnozu tanımak, onun gücünün farkında olmak ve gerektiğinde ondan nasıl korunacağımızı bilmek zorundayız. Çünkü bazı kişi ve kurumlar bilinçli veya bilinçsiz olarak gizli hipnozun gücünden kendi çıkarları için yararlanıyorlar.

İşte bu yüzden, bizim isteğimiz dışında ve bize zarar verecek şekilde ve bize karşı uygulanmak istenen gizli hipnozun farkında olmak ve kendimizi savunmak zorundayız. Hangi biçimiyle olursa olsun, gizli hipnoza karşı en etkin savunma yöntemi, farkında olmak ve sorgulamaktır. Kişileri, olayları ve nesneleri… Ama bunu bir paronaya boyutuna taşımadan.

Eğer gizli hipnoza direnmek istiyorsanız, her ne yapıyorsanız yapın, bilinçli zihninizin savunma kalkanlarını açık tutun. Gizli hipnoza direnmek için herşeyi sorgulayın. Çünkü, sorgulamaktan vazgeçtiğiniz an, gizli hipnozun ağına düşebilirsiniz. Çünkü hipnoz çekicidir. Hipnozu yaşamak güzeldir. Hipnoz kolaylıktır. Hipnoz rahatlıktır. Hipnoz altındayken zamanın nasıl geçip gittiğini bile algılamazsınız. Hipnoz size huzur verir. Hipnoz size hazır çözümler sunar. Hipnoz sizi düşünmek, değerlendirmek ve karar vermek zahmetinden kurtarır.

Hipnoz, bağımlılık yaratır.

Ama, çözüm sizdedir. Gizli hipnoz tuzaklarına düşmemek için farkındalığınızı geliştirin. Farkındalığınızın farkına varın!

Ahmet Aksoy
Gamet Gelişim
http://hipnoz.axtelsoft.com/2013/04/09/gizli-hipnoza-…nin-yontemleri/

Tem 312011
 

Örtülü Hipnoz (covert hypnosis) , çok yaygın olarak kullanılan; ama bir o kadar da tanınmayan bir yöntemdir. Örtülü hipnozda muhatap, durumun farkında bile değildir. Tanım olarak örtülü hipnoz, insanlara hipnotik etki altına girdiklerini farkettirmeden, onları hipnotik etki altına alma sanatıdır. Bu yöntem, Igor Ledochowsky, Dr Joe Vitale ve Kevin Hogan gibi kişiler tarafından geliştirilmiştir.

Örtülü hipnozu etkin bir şekilde kullanabilmek için öncelikle klasik hipnoza hakim olmak gerekir. Örtülü hipnozda iki temel unsur bulunur. Bunlardan birincisi, konuşma diline hakim olmaktır. İnsanları hipnotik konuma sokarken, belli dil kalıplarından yararlanılır. Aslında bu dil kalıpları, bilinçaltını etkileyebilmek için aşılması gereken “kritik faktör”ün üstesinden gelebilmek amacıyla kullanılır. Bu nedenle örtülü hipnoz için konuşma diline çok iyi hakim olmak şarttır.

Örtülü hipnozun ikinci temel unsuru ise konuşmada akıcılık ve ilişkilendirme sağlanmasıdır. Yönlendirici düşünceler akıcı bir şekilde sunulduğunda, karşıdaki kişinin bir fikir oluşturması sırasında mantığına başvurmasına gerek kalmaz. Bu da, yeni düşünceye karşı bir direnç oluşması olasılığını ortadan kaldırır. İlişkilendirme ise bilinçaltına bilgi aktarmanın en etkin yoludur. Çünkü bilinç, eskiden edinilmiş bilgilerle yeni bilgileri kıyaslayarak bir sonuca varmaya çalışır. Örneğin insanlara yiyeceklerle ilgili bazı sorular yönelterek onları beslenmeyle ilgili belirli arzu veya eylemlere yönlendirmemiz mümkün olur.

Örtülü hipnozda çok önemli işlevlere sahip 4 bağlaç vardır: iken, çünkü, ve, anlamına gelir.

Bu sözcükler, düşünceleri birbirine bağlayan köprüler gibidir. Aşağıdaki örnek cümlelerde bu sözcükler koyu olarak yazılmıştır:

“Şimdi sen burada gevşemeyi öğrenmeye çalışırken kendini daha da rahatlamış bir durumda bulabilirsin. Çünkü geçmişte de gevşemiştin ve bu da vücudunun gevşemeyi yeniden başarabileceği anlamına gelir.

Ve sen daha fazla gevşedikçe, içindeki artan rahatlama duygusunu sürdürmek gittikçe kolaylaşır. Çünkü vücudun, rahatlamayı mükemmel bir şey haline getirecek yeteneklere sahiptir.”

Örtülü hipnoz, hayatımızın her alanında kullanılabilecek çok önemli bir araçtır. Hipnoz sözcüğünün yaratabileceği olası dirençlerle boğuşmaya gerek bırakmayan bu etkin araç, özenle ve toplumsal etik kuralların ışığında değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Ahmet Aksoy