Nis 062014
 

Hipnozun 5 Aşaması ve Örnek Betikler

Hipnoz

Foto: quitcigs4free.com

Önsöz
Yeni bir yazı dizisine başlıyorum. Bu yazılar, hipnoza meraklı, araştırmayı ve öğrenmeyi seven kişilere yönelik olacak. Bir yandan kuramsal bilgileri ele alırken, bir yandan da somut örnekler vereceğim. Vereceğim örnekleri, doğrudan alıp kullanacağınız betikler olarak düşünmeyin. Elbette bunu da yapmak mümkün. Ancak asıl yapmanız gereken, bu betikleri kişiye ve duruma göre yorumlayıp, yeniden kurgulamaktır. Hipnoz, mekanik bir uygulama değildir. Yaratıcılığınızı her zaman işbaşında ve zinde tutun.
Ele alacağımız konular klasik hipnoza yönelik olacaktır. Sahne hipnozu ve hızlı hipnoz ilgi alanımızın dışındadır.

Klasik Hipnozun Aşamaları
Klasik hipnoz uygulamaları genellikle 5 temel aşamadan oluşur:
1- Ön konuşma ve Yatkınlık Testleri
2- Hipnoza hazırlık (Endüksiyon)
3- Derinleştirme
4- Telkinler
5- Uyandırma / Hipnozdan çıkış

Ön konuşma:
Hipnozla ilk kez tanışacak kişiler, genellikle başlarına neler gelebileceği konusunda bazı şüphelere sahip olur. Bu nedenle, bu kişilere hipnozla ilgili açıklayıcı ve onların kuşkularını giderici bir konuşma yapmak büyük önem taşır. Çünkü, danışanın kendi rızası olmaksızın hipnoza girmesi mümkün değildir. Bu açıdan hipnotiste ve hipnoz uygulamasına duyacağı güven, uygulamanın başarısını belirleyici bir karaktere sahiptir.

Ön konuşma sırasında öncelikle danışanın daha önce hipnoza girip girmediğini, bir hipnoz deneyimi yaşayıp yaşamadığını sorgulamak gerekir. Eğer deneyim sahibiyse, neler hissettiğini ve neler düşündüğünü anlamak uygulama süreci sırasında nelere ağırlık verip, nelerden kaçınmak gerekeceği konusunda önemli ipuçları sağlar.

Ön konuşma sırasında danışanın hipnoz konusunda yeterince bilgilenmesini sağlamalıyız. Danışanla hipnotist arasında kurulan dostça ilişki ve güven duygusu, hipnoz sürecini ve alınacak sonuçları daha yararlı bir hale getirir.

Yatkınlık testleri de bu aşamada uygulanır.

Ön konuşmalar için yaklaşık olarak 30 dakikalık bir süre ayırmak yerindedir.

Hipnoza hazırlık:
Eğer danışanın hipnoz deneyimi varsa, hazırlık aşaması için sadece 2-3 dakika yeterli olabilir. İlk kez hipnoza girecek danışanlarda bu süre 5 dakikayı bulabilir. Eğer danışanınız, 10 dakika içinde hala beklenen tepkileri vermiyorsa, bunun nedenlerini araştırmak ve belki de başka bir seans planlamak daha doğru olur.
Hazırlık, yalın bir süreçtir. Danışanın gevşemesini, belli bir noktaya konsantre olmasını ve dış etkenlerden soyutlanarak telkin kabul eder hale gelmesini sağlar. Bu süreçte bilinçli zihin devre dışı kalırken, bilinçaltı alıcı bir konuma gelir. Eğer bu aşamada danışanınız yönergelerinize doğru tepkiler vermiyorsa, komutlarınızı izlemiyor demektir.

Derinleştirme:
Derinleştirme, her zaman gerekli olmayabilir. Ancak daha kararlı ve etkili bir seansa katkıda bulunur. Konsantrasyonu ve telkine açıklığı yoğunlaştırır. Dolayısıyla verilecek telkinlerin etkisini arttırır.

Derinleştirme, gerek duyulursa, telkin aşaması sırasında da uygulanabilir.

Telkin
Hipnozun amacı danışana uygun telkinler vermektir. Ön konuşma, hazırlık ve derinleştirme aşamalarından sonra telkinlerimize, yönlendirmelerimize başlarız. Bu telkinler bazan doğrudan komutlar şeklinde olabileceği gibi, bazan da metaforlarla güçlendirilmiş daha karmaşık yaklaşımlar içerebilir. Danışanın durumu ve sorunun düzeyine bağlı olarak en uygun yöntemi seçip kullanmak, hipnotistin görevidir.

Uyandırma / Hipnozdan çıkış
Danışanı hipnozdan çıkarma, hipnoz sürecinin son aşamasıdır. Yerine ve zamanına bağlı olarak danışanınızı tamamen zinde bir şekilde uyandırılabileceğiniz gibi, onun rahat, dinlendirici ve doğal bir uykuya geçmesini de sağlayabilirsiniz.

Devam eden yazılarımda zaman zaman hipnozun aşamalarını daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Eğer sitemizi belli aralarla ziyaret ederseniz, ya da yeni yazılarımızdan haberdar olmak için sitemize üye olursanız bilgi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk ve onur duyarız.

Şimdilik sizi daha fazla yormamak için kısa bir hazırlık betiği vermekle yetineceğim:

“Şimdi rahatça arkana yaslan…
Gözlerini kapa…
Tüm kaslarını serbest bırak.
Derin bir nefes al… Ver…
Gevşe…
Kısa bir süre içinde, kendini, daha önce hiç yaşamadığın kadar gevşemiş ve rahatlamış hissedeceksin.
Benim sesimi dinledikçe daha da gevşeyip rahatladığını farkedebilirsin. Ve sen nerede olursan ol, neler düşünürsen düşün, sesim seni izlemeye devam edecek…
Ve şimdi senden başındaki bütün kasları birer birer serbest bırakmanı istiyorum.
Alnındaki, gözlerinin çevresindeki, gözkapaklarındaki, şakaklarındaki, yanaklarındaki, dudaklarındaki ve çenendeki tüm kasları serbest bırak.
Başındaki bütün kasları gevşet ve sen başındaki kasların gevşemekte olduğunu düşünürken, boynundaki ve omuzlarındaki kasların da gevşemeye başladığını hayal et.
Şimdi, boynundaki ve omuzlarındaki bütün kasları serbest bırak ve sen boynundaki ve omuzlarındaki kasların gevşemeye başladığını düşünürken, kollarındaki kaslar da daha fazla gevşesin, daha fazla gevşesin…
Şimdi dikkatini vücuduna ver. Başının, boynunun ve omuzlarının ne kadar gevşemiş olduğunu izle.
Kolların parmak uçlarına doğru gevşemeye devam ediyor. Ve sen bir yandan kollarının giderek daha fazla gevşediğini düşünürken, göğsünün ve karnının ne kadar çok gevşemiş olduğunu ve buralardaki tüm gerginliğin kaybolmuş olduğunu düşünmeye başla ve kollarının giderek daha fazla ve daha fazla ağırlaştığını hayal et.
Ve sen, şimdi, kollarının gerginlik ve gerilimden tamamiyle arınmasına izin ver ve vücudunun diğer bölgelerindeki gerginliğin de akıp gitmekte olduğunu düşün. Kaslarındaki gevşemenin yavaşça aşağılara doğru indiğini hisset ve her nefes alıp verişinde bu rahatlığın biraz daha büyüdüğünü ve kalçalarına ve bacaklarına ve ayaklarına ve parmak uçlarına kadar yayıldığının farkına var.
Giderek daha fazla gevşiyorsun ve sen bir kez daha bu gevşemenin başının tepesinden başlayarak aşağı doğru boynuna, oradan sırtına ve oradan kalçalarına… Ve sen bu gevşeme duygusunun kalçalarından aşağı bacaklarına ve sonra oradan ayaklarına doğru indiğini hissederken tüm gerginlik ve kaygıların parmak uçlarından akıp gittiğini hisset…
Artık tamamiyle rahatlamış ve tamamiyle gevşemiş bir durumdasın….”

Ahmet Aksoy

Kaynaklar:
Self-sabotage and Hypnosis, Catherine Poole
Hypnosis for Beginners, Dylan Morgan
Hypnosis & Hypnotherapy Scripts, Australia’s Hypnosis Online
Hypnotherapy Inductions and Deepings, Steve G. Jones
Advanced Hypnotherapy for Professionals, Steve G. Jones
Mind Control NLP & Hypnosis, David Shuttleworth
Handbook of Hypnotic Suggestions And Metaphors, Harold B. Crasilneck, Ph.D.

Keywords: hipnoz, betik, script, hipnoz betik,hipnoz script,ön konuşma, yatkınlık testi,yatkınlık testleri,hazırlık,endüksiyon,telkin,uyandırma,hipnozdan çıkış